Top banner

Udlejningspriser Colleruphus pr. 29/3 2023

 

Spejdere -   ca 33 % rabat

Andre

Kapacitet: I alt 72 personer

29 + 36 personer på to sovesale,  7 personer på lederværelser (2+2+3). Der betales herudover pr lejrgæst ud over de 72 i hytten. 

 

 

 

 

 Weekend (udlejes kun samlet)

Fredag kl 8.00 til søndag kl 15.00 

Fredag kl. 16.00 til søndag kl. 15.00

 

18.815,-

13.100,-

 

28.225,-

19.650,-

 Hverdags-døgn

 Første døgn kl. 8.00 til følgende dag kl. 14.00

 

6.535,-

 

9.810,-

 Følgende hverdage pr. dag

5.630,-

8.445,-

 Dag- eller aftenmøde (10 timer): mandag –   torsdag 

5.115,-

7675,-

 Faste perioder

 Mandag kl. 8.00 til fredag kl. 14.00

 Mandag kl. 8.00 til søndag kl. 15.00

 Fredag kl. 17.00 til fredag kl. 14.00

 

14.400,-

24.445,-

26.380,-

 

21.600,-

36.675,-

39.575,-

Hele lejrgrunden **)

Prisen for hele grunden er minimum pr nat.

       

1.000, -           1.500,-

Pr. lejrgæst over 72 pers. ved samtidig leje af hus  *)

50,-

75,-

Lejrgæster i telt på grunden pr person/nat**)

50,-

75,-

Shelteren, hvis man ønsker adgang til af toiletbygningen. Pris pr person/nat **)

Uden bookning og uden adgang til bad og toilet kan shelteren bruges gratis.

50,-

75,-

Rengøring i hytten.

Lejere skal selv rydde op, fjerne affald og feje/støvsuge.    1.500, -           2.250, -

 

*) Ved leje af huset, hvor deltagerantallet overstiger kapaciteten på 72, henvises de resterende deltagere til lejrpladsen mod betaling.

**) Med adgang til bade og toiletter i den separate toiletbygning.

 

Lejebetingelser

- Colleruphus udlejes kun til spejdergrupper, foreninger, skoler og institutioner, hvor en ansvalig leder selv deltager.

Bestilling/reservation:                            

- Ved at booke på www.colleruphus.dk

- Henvendelse til Colleruphus udlejningen på [email protected] - eller evt. tlf. +45 2992 8714

- Colleruphus kan af spejdere tidligst bestilles 24 måneder før ønsket lejemål - andre kan booke 18 måneder før ønsket lejemål. 

Betaling:

- Forudbetaling på 3.000 kr. opkræves ved indgåelse af lejekontrakt.

- Forudbetalingen indgår i den endelige  betaling af lejemålet.

- Resterende betaling af lejemålet skal ske senest 8 uger før lejemålets begyndelse.

- Betaling kan kun ske på bankkonto 9541-7174462 i Danske Bank.

Afbestilling:

- Skal ske skriftligt til Colleruphus-udlejningen -og bekræftes af udlejeren.

- Ved afbestilling indtil 8 uger før lejemålets begyndelse betales 500,- kr. til dækning af administrations-omkostninger.

- Ved senere afbestilling betales fuld leje.

Andet:

- Skulle der indtræffe omstændigheder som Colleruphus-teamet ikke kan forudse

  eller være ansvarlige for (force majeure), forbeholdes ret til at annullere lejemålet.

- For en god ordens skyld skal det bemærkes at den ansvarlige leder hæfter for evt.

  skader forvoldt under opholdet (kontroller jeres forsikring o. lign.)

- Ordensreglerne skal overholdes: Ordensreglerne for Colleruphus.

 

COLLERUPHUS, Høje Sandbjergvej 11 D, DK- 2840 Holte

TLF. +45 2992 8714                e-mail: [email protected]

Opdateret YMD: 211222